Covid-19

Blir det fadderuke 2021?
Ja, så klart blir det!

Men i år, slik som i fjor blir fadderuka litt annerledes.  Vi jobber for at dere skal få en festlig og sosial start på året uten at covid-19 sprer seg. Det planlegges fadderuke til forskjellige smittesenarioer slik at fadderuka kan gjennomføres uansett smittesituasjon og i henhold til nasjonale og regionale anbefalinger. Vi i fadder vil sette tilstrekkelig med tiltak for å forhindre spredning av covid-19. Mye av ansvaret for å forhindre smitte faller på dere som deltar og vi håper derfor dere følger tiltakene som blir satt.

Korona, infoside (Ålesund)

Folkehelseinstituttet:
Infosider, korona