Om Fadder

FADDER i Ålesunds mandat er å tilrettelegge best mulig for at nye studenter skal trives og bli værende i Ålesund. Formålet skal oppnås ved godt mottak for nye studenter i Ålesund, informasjonsarbeid samt sosiale tiltak og arrangement.

Organisasjonsnavn: FADDERORDNINGEN FOR STUDENTER VED NTNU I ÅLESUND
Organisasjonsnummer: 924 830 123

Ledergruppa

Oskar Sunde

Prosjektleder

leder@fadderweb.com

Laila C. Vevstad

Prosjektleder

leder@fadderweb.com

vilde P. Andersen

Leder for arrangement

event@fadderweb.com

Vilde E. Berg-Olsen

Leder for arrangement

event@fadderweb.com

Catharina Y. Halle

Leder for helse, miljø og sikkerhet

Pinkey Roy

Leder for internasjonalisering

Swapnil Kumar

Leder for grafiskdesign og profilering

FADDERgrupper og faddere

Faddergruppe #1