Om Fadder

FADDER i Ålesunds mandat er å tilrettelegge best mulig for at nye studenter skal trives og bli værende i Ålesund. Formålet skal oppnås ved godt mottak for nye studenter i Ålesund, informasjonsarbeid samt sosiale tiltak og arrangement.

Organisasjonsnavn: FADDERORDNINGEN FOR STUDENTER VED NTNU I ÅLESUND
Organisasjonsnummer: 924 830 123

Ledergruppa 2021

DEG?

Fadderleder

DEG?

DEG?

Fadderleder

leder@fadderweb.com

DEG?

Leder for arrangement

DEG?

DEG?

Leder for arrangement

DEG?

deg?

Fadderleder

leder@fadderweb.com

deg?

Fadderleder

leder@fadderweb.com

deg?

Fadderleder

leder@fadderweb.com

Fadderstyret 2021

?

Leder for helse, miljø og sikkerhet

?

Leder for internasjonalisering

?

Leder for grafiskdesign og profilering