Om Fadder

FADDER i Ålesunds mandat er å tilrettelegge best mulig for at nye studenter skal trives og bli værende i Ålesund. Formålet skal oppnås ved godt mottak for nye studenter i Ålesund, informasjonsarbeid samt sosiale tiltak og arrangement.

Organisasjonsnavn: FADDERORDNINGEN FOR STUDENTER VED NTNU I ÅLESUND
Organisasjonsnummer: 924 830 123

Ledergruppa 2021

Børge Eriksen

Fadderleder

Børge Eriksen

Hermann Hansen

Nestleder

Hermann Hansen

Sjur Gustavsen

Markedsføring

Sjur Gustavsen

Madelen Nymoen

Leder for arrangement

Madelen Nymoen

Sunniva Eide

Hr ansvarlig

Sunniva Eide

Daniel Grønhaug

Økonomi

Daniel Grønhaug

Thorbjørn Hansen

Sponsoransvarlig

Thorbjørn Hansen

Fadderstyret 2021

Maria, Emil, hans, Laila, Jonas, Sjur

Markedsføring

Victoria, madelen, Sandra

Arrangement ansvarlige

Erle, kristin

IBA Ansvralige

Sunniva, Mathea

IHA Ansvarlige
IIF

Mali, Sara

IIF Ansvralige

Grethe, Runar

IHB Ansvarlige

Sunniva, Mathias

IIR Ansvarlige