Sunnmørske ord og uttrykk

Nå studentene ved NTNU i Ålesund

Results

Godt jobba! Du er ekspert på Sunnmørske ord og uttrykk!

Oooops, du hadde under 70% riktige svar, prøv igjen!

#1. Låk(e) kan bety…

#2. Å ligge anføttes kan bety…

#3. Smeise ti / årre smeise kan bety…

#4. Årre brellande dej kan bety…

#5. Det er moavær i dag kan bety

#6. Han kjeme atti veia kan bety…

#7. Å peive med armene kan bety…

#8. Karnøfle kan bety

#9. Det gikk til pisis kan bety

#10. Årre heite kan bety…

#11. Opplett betyr…

finish

Vil du annonsere? Vi kan bygge inn din facebookside på fadderweb