Gjør deg klar!

Velkommen til Ålesund

For nye studenten ved NTNU i Ålesund høsten 2020, ligger det også en del nyttig informasjon om studiestart i denne Facebookgruppen

Student på 1-2-3

1. registrer deg

2. Søk lånekassen

3. Finn et sted å bo

4. Smittevernkurs

Engasjer deg

Linjeforeninger

Linjeforeningene arrangerer aktiviteter slik at du kan bli kjent med studenter som studerer det samme som deg.

Børsen

 • Internasjonal business og markedsføring
 • Markedsføring, innovasjon og ledelse
 • Økonomi og administrasjon
 • Økonomi og ledelse

Epsilon

 • Dataingeniør
 • Elektroingeniør
 • Master i simulering og visualisering

Galleonen

 • Shipping management
 • Ledelse av krevende maritime operasjoner

SeksTanten

 • Nautikk

Myokard

 • Sykepleie

Aqua Tecta

 • Byggingeniør

Symbiosen

 • Bioingeniørfag
 • Biomarin innovasjon
 • Bioteknologi

Sigma

 • Fornybar energi
 • Maskiningeniør
 • Skipsdesign

Studentorganisasjoner

Studentorganisasjonene er organisasjoner som arrangerer og tillrettelegger for interressespesefikk aktivitet. Gjennom disse organisasjonene kan du bli kjent med studenter på hele campus Ålesund.

NTNUi Ålesund

NTNUI Ålesund er et idrettslag som gir et lavterskeltilbud til studenter ved NTNU og fagskolen i Ålesund. Vi tilbyr en rekke idretter og aktiviteter for våre medlemmer. Vi er et inkluderende idrettslag som er åpent for alle, uansett ferdigheter. Gjennom trening og sosialt samvær vil vi bidra til å bedre studentenes fysiske og psykiske helse, og være en motkjemper mot ensomhet. Trening og aktivitet i hverdagen bidrar også til bedre prestasjoner på skolen.

Ålesund studentsamfunn

Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) er en studentorganisasjon som jobber for å gjøre studentmiljøet i Ålesund så godt som mulig. Vi arrangerer alt fra lavterskel-tilbud i Banken Studenthus, til store festivaler som U.-KA.
Er du medlem hos oss vil i tillegg du kunne låne utstyr for friluft og hobby, og du får rabatterte priser hos flere aktører i Ålesund.

Alpha Finance and Investment

Alpha Finance and Investment er en studentorganisasjon for studenter som ønsker å lære mer om investering og å danne et nettverk med andre finansinteresserte studenter. Hos oss spiller kunnskapsnivå ingen rolle, om studenter viser en sterk interesse vil vi lære dem opp til å bli flinkere investorer. Vi forvalter vårt eget fond hvor vi har ca. NOK 100K assets under management. Vi har også tett kontakt med lokale finansinstitusjoner hvor vi både har årlige bedriftsbesøk og som gir oss fagligpåfyll.

NLU - Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalget er en frivillig studentorganisasjon av og for studenter. Vi er bindeleddet mellom studentene og næringslivet.

For hvert studieår er studenter fra ulike institutt og årskull fra universitetet representert i utvalget.  Mangfoldet i utvalget bidrar til høy grad av læring gjennom utveksling av kunnskap på tvers av linjer og tidligere erfaringer.

For studentene er organisasjonsverv en mulighet til å ta i bruk kunnskapen fra forelesning i praksis.I Næringslivsutvalget kan studenter stille til valg og få bryne seg på stillinger som krever spesielt ansvar for organisering, økonomi, PR og ledelse.

Start Ålesund

Start Ålesund er en frivillig studentorganisasjon med engasjerte studenter som jobber med å fremme innovasjon og bærekraft. Målet vårt er at samtlige studenter fra NTNU i Ålesund skal se på det å starte for seg selv som en realistisk og mulig karrierevei når de er ferdig utdannet.

Dette gjør vi gjennom å tilby møteplasser hvor innovasjon og entreprenørskap står i sentrum. Tidligere arrangement vi har hatt er Innov8or, Gründerloung, Kvinner Møtes og Venture Cup.

Et frivillig verv i Start gir studenter muligheten til å utfordre seg selv, bli kjent med nye mennesker på tvers av studier, kjenne på mestring og eierskap knyttet til oppgavene og rollene i organisasjonen. Det er en flott mulighet til å få et sosialt felleskap utenfor klassen og gode kontakter i næringslivet.

Studentdemokrati

På campus er det flere studentdemokratiske organ som er med å påvirker studiehverdagen din.

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste lokale studentdemokratiske organet i Ålesund. Organet består av valgte medlemmer fra alle representerte institutt på campus. I tillegg har studentparlamentet et arbeidsutvalg bestående av frivillige, men også betalte stillinger.

Velferdsutvalget

Politiske organisasjoner

FADDERORDNINGEN FOR STUDENTER VED NTNU I ÅLESUND er en politisk nøytral organisasjon. De organisasjonene som er nevnt her har studentrettet aktivitet på campus Ålesund som ikke strider med verdiene til NTNU.

Join Me

 • Daglige oppdateringer
 • Spesial tilbud
 • Aktiviteter

Campus Ålesund har en egen app der alle sosiale aktiviteter publiseres. Også det som skjer i fadderuka.