FADDER ordningen ved NTNU Ålesund

Velkommen til fadderuka 2023!

Fadderuka 14. - 21. August 2023 inviterer alle nye studenter i Ålesund velkommen, og vi i FADDER ser fram til å møte dere!

Student-frivilligheten i Ålesund

Studentorganisasjoner er organisasjoner som arrangerer og tilrettelegger for interessespesefikk aktivitet. Disse er åpne for alle, uansett hva man studerer!  Den største forskjellen fra linjeforeninger er altså at her kan man engasjere seg sammen med studenter fra andre fagområder. Husk, man kan involvere seg i flere organisasjoner, ikke bare en!

NTNUI

INNOVATION IS KEY

NTNUI Ålesund er et idrettslag som gir et lavterskeltilbud til studenter ved NTNU og fagskolen i Ålesund. Vi tilbyr en rekke idretter og aktiviteter for våre medlemmer. Vi er et inkluderende idrettslag som er åpent for alle, uansett ferdigheter. Gjennom trening og sosialt samvær vil vi bidra til å bedre studentenes fysiske og psykiske helse, og være en motkjemper mot ensomhet. Trening og aktivitet i hverdagen bidrar også til bedre prestasjoner på skolen.

Aqua Tecta

BRANDS & CORPORATIONS

Corpori odio merito te exequi nemo. Renovo ac innumeros ea dicit porro missae enim conscientiae.

Ålesund Studentsamfunn

Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) er en studentorganisasjon som jobber for å gjøre studentmiljøet i Ålesund så godt som mulig. Vi arrangerer alt fra lavterskel-tilbud i Banken Studenthus, til store festivaler som U.-KA.
Er du medlem hos oss vil i tillegg du kunne låne utstyr for friluft og hobby, og du får rabatterte priser hos flere aktører i Ålesund.

MANDAG 14 - MANDAG 21

PROGRAM 2023

kontakt