FADDER ordningen ved NTNU Ålesund

Velkommen til fadderuka 2023!

Fadderuka 14. - 21. August 2023 inviterer alle nye studenter i Ålesund velkommen, og vi i FADDER ser fram til å møte dere!

Takk til vår hovedsponsor

Student-frivilligheten i Ålesund

Studentorganisasjoner er organisasjoner som arrangerer og tilrettelegger for interresespesefikk aktivitet. Disse er åpne for alle, uansett hva man studerer! Den største forskjellen fra linjeforeninger er altså at her kan man engasjere seg sammen med studenter fra andre fagområder. Husk, man kan involvere seg i flere organsisasjoner, ikke bare en!

English:

Student organizations are organizations that arrange and facilitate interest-specific activities. These are open to everyone, regardless of what you study! The biggest difference from student organizations is that you can get involved with students from other subject areas. Remember, you can get involved in several organizations, not just one! 

STUDENTPARLAMENTET VED NTNU I ÅLESUND (SPÅ) er en frivillig studentorganisasjon ved NTNU. Vi brenner for studenters hverdag og rettigheter, og er det øverste studentpolitiske organet ved NTNU i Ålesund.

Vi tar opp, diskuterer og stemmer over viktige saker som angår studentene i Ålesund. Alle studenter er velkomne til våre møter, men selve parlamentet består av 11 representanter som er valgt av studentene som studerer ved NTNU i Ålesund.

De som er med i studentparlamentet har gode muligheter til å få være med på det sosiale aspektet ved studentfrivilligheten som er så flott med NTNU i Ålesund. De får møtt studenter med like interesser, og vært med på mange spennende diskusjoner. Gjerne kom innom kontoret for en prat eller kaffe. Du finner oss i andre etasje på Sundebygget "2613" Still til valg som instituttillitsvalgt eller representant, og bruk din stemme som student! Gjennom en portal som kalles Si ifra, har du mulighet til å melde feil eller mangler ved undervisning eller feil på bygg.

Bli med i LO-studentene!

LO-Studentene er en student organisasjon som omfavner alle studieretninger. Som LO-studentmedlem får du tilgang til fordelene som fordelsprogrammet vårt LOfavør gir. Blant dem Norges beste innboforsikring. I tillegg til egne stipendordninger og hjelp i deltidsjobben om det skulle oppstå konflikt. Blir du med i styret vårt får du muligheten til å arrangere forskjellige arrangement rettet mot og for studenter.
Kontakt oss på IG - lostudentene_aalesund
Epost - joakim.silkoset@lo.no