Gjør deg Klar

Velkommen til Fadderuka 2021

 

Hopp til

Engasjer deg

Studentorganisasjoner

Studentorganisasjoner er organisasjoner som arrangerer og tilrettelegger for interessespesefikk aktivitet. Disse er åpene for alle, uansett hva man studerer. Hos noen blir det gjennomført søknadsprosess og utvelgelse av studenter. Noen kan du bare melde deg inn i, slik som f.eks. NTNUI og ÅSS. Den største forskjellen fra linjeforeninger er altså at her kan man engasjere seg sammen med studenter fra andre fagområder. Husk, man kan involvere seg i flere organisasjoner, ikke bare en!

Ålesund Studentsamfunn

Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) er en studentorganisasjon som jobber for å gjøre studentmiljøet i Ålesund så godt som mulig. Vi arrangerer alt fra lavterskel-tilbud i Banken Studenthus, til store festivaler som U.-KA.
Er du medlem hos oss vil i tillegg du kunne låne utstyr for friluft og hobby, og du får rabatterte priser hos flere aktører i Ålesund.

NTnui ålesund

NTNUI Ålesund er et idrettslag som gir et lavterskeltilbud til studenter ved NTNU og fagskolen i Ålesund. Vi tilbyr en rekke idretter og aktiviteter for våre medlemmer. Vi er et inkluderende idrettslag som er åpent for alle, uansett ferdigheter. Gjennom trening og sosialt samvær vil vi bidra til å bedre studentenes fysiske og psykiske helse, og være en motkjemper mot ensomhet. Trening og aktivitet i hverdagen bidrar også til bedre prestasjoner på skolen.

NLU-Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalget er en frivillig studentorganisasjon av og for studenter. Vi er bindeleddet mellom studentene og næringslivet.

For hvert studieår er studenter fra ulike institutt og årskull fra universitetet representert i utvalget.  Mangfoldet i utvalget bidrar til høy grad av læring gjennom utveksling av kunnskap på tvers av linjer og tidligere erfaringer.

For studentene er organisasjonsverv en mulighet til å ta i bruk kunnskapen fra forelesning i praksis.I Næringslivsutvalget kan studenter stille til valg og få bryne seg på stillinger som krever spesielt ansvar for organisering, økonomi, PR og ledelse.

START Ålesund

Start Ålesund er en frivillig studentorganisasjon med engasjerte studenter som jobber med å fremme innovasjon og bærekraft. Målet vårt er at samtlige studenter fra NTNU i Ålesund skal se på det å starte for seg selv som en realistisk og mulig karrierevei når de er ferdig utdannet.

Dette gjør vi gjennom å tilby møteplasser hvor innovasjon og entreprenørskap står i sentrum. Tidligere arrangement vi har hatt er Innov8or, Gründerloung, Kvinner Møtes og Venture Cup.

Et frivillig verv i Start gir studenter muligheten til å utfordre seg selv, bli kjent med nye mennesker på tvers av studier, kjenne på mestring og eierskap knyttet til oppgavene og rollene i organisasjonen. Det er en flott mulighet til å få et sosialt felleskap utenfor klassen og gode kontakter i næringslivet.

Linjeforeninger

Linjeforeningene arrangerer aktiviteter slik at du kan bli kjent med studenter som studerer det samme som deg. Linjeforeningene er åpne (mot en medlemskontigent) for alle studenter ved det/de studiene linjeforeningen dekker. Du kan velge å engasjere deg i styre og komiteer eller bare være medlem og bli med på arrangement.

Børsen

Syntax

Galleonen

Sekskanten

Myokard

Aqua Tecta

Symbiosen

Sigma

Studentdemokrati

Her er en oversikt over studentdemokratiske organisasjoner som jobber for all studenter ved NTNU, uansett studie program. På campus er det flere studentdemokratiske organ som er med å påvirker studiehverdagen din.

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste lokale studentdemokratiske organet i Ålesund. Organet består av valgte medlemmer fra alle representerte institutt på campus. I tillegg har studentparlamentet et arbeidsutvalg bestående av frivillige, men også betalte stillinger.

Velferdsutvalget

Velferdutvalget er et rådgivende organ i saker som omhandler studentvelferden i Ålesund . De skal ivareta studentenes interesse ovenfor Sit.