Gjør deg klar!

Velkommen til Ålesund

 

Student på 1-2-3

1. registrer deg

2. Søk lånekassen

3. Finn et sted å bo

4. Smittevernkurs

Engasjer deg

Under finner du en oversikt over linjeforeninger og studentorganisasjoner ved NTNU i Ålesund.  

Linjeforeninger

Linjeforeningene arrangerer aktiviteter slik at du kan bli kjent med studenter som studerer det samme som deg. Linjeforeningene er åpne (mot en medlemskontigent) for alle studenter ved det/de studiene linjeforeningen dekker. Du kan velge å engasjere deg i styre og komiteer eller bare være medlem og bli med på arrangement.

Børsen

Epsilon

Galleonen

SeksTanten

Myokard

Aqua Tecta

Symbiosen

Sigma

Under finner du en oversikt over studentorganisasjoner. Disse er åpen for alle uansett hva man studerer, og har sine ulike «tema/områder». Hos noen blir det gjennomført søknadsprosess og utvelgelse av studenter. Noen kan du bare melde deg inn i, slik som f.eks. NTNUI og ÅSS. Den største forskjellen fra linjeforeninger er altså at man her kan engasjere seg sammen med studenter fra andre fagområder. Husk, man kan involvere seg i flere organisasjoner, ikke bare en! 🙂 

Studentorganisasjoner

Studentorganisasjonene er organisasjoner som arrangerer og tillrettelegger for interressespesefikk aktivitet. Gjennom disse organisasjonene kan du bli kjent med studenter på hele campus Ålesund.

NTNUi Ålesund

NTNUI Ålesund er et idrettslag som gir et lavterskeltilbud til studenter ved NTNU og fagskolen i Ålesund. Vi tilbyr en rekke idretter og aktiviteter for våre medlemmer. Vi er et inkluderende idrettslag som er åpent for alle, uansett ferdigheter. Gjennom trening og sosialt samvær vil vi bidra til å bedre studentenes fysiske og psykiske helse, og være en motkjemper mot ensomhet. Trening og aktivitet i hverdagen bidrar også til bedre prestasjoner på skolen.

Ålesund studentsamfunn

Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) er en studentorganisasjon som jobber for å gjøre studentmiljøet i Ålesund så godt som mulig. Vi arrangerer alt fra lavterskel-tilbud i Banken Studenthus, til store festivaler som U.-KA.
Er du medlem hos oss vil i tillegg du kunne låne utstyr for friluft og hobby, og du får rabatterte priser hos flere aktører i Ålesund.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alpha Finance and Investment

Alpha Finance and Investment er en studentorganisasjon for studenter som ønsker å lære mer om investering og å danne et nettverk med andre finansinteresserte studenter. Hos oss spiller kunnskapsnivå ingen rolle, om studenter viser en sterk interesse vil vi lære dem opp til å bli flinkere investorer. Vi forvalter vårt eget fond hvor vi har ca. NOK 100K assets under management. Vi har også tett kontakt med lokale finansinstitusjoner hvor vi både har årlige bedriftsbesøk og som gir oss fagligpåfyll.

NLU - Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalget er en frivillig studentorganisasjon av og for studenter. Vi er bindeleddet mellom studentene og næringslivet.

For hvert studieår er studenter fra ulike institutt og årskull fra universitetet representert i utvalget.  Mangfoldet i utvalget bidrar til høy grad av læring gjennom utveksling av kunnskap på tvers av linjer og tidligere erfaringer.

For studentene er organisasjonsverv en mulighet til å ta i bruk kunnskapen fra forelesning i praksis.I Næringslivsutvalget kan studenter stille til valg og få bryne seg på stillinger som krever spesielt ansvar for organisering, økonomi, PR og ledelse.

Start Ålesund

Start Ålesund er en frivillig studentorganisasjon med engasjerte studenter som jobber med å fremme innovasjon og bærekraft. Målet vårt er at samtlige studenter fra NTNU i Ålesund skal se på det å starte for seg selv som en realistisk og mulig karrierevei når de er ferdig utdannet.

Dette gjør vi gjennom å tilby møteplasser hvor innovasjon og entreprenørskap står i sentrum. Tidligere arrangement vi har hatt er Innov8or, Gründerloung, Kvinner Møtes og Venture Cup.

Et frivillig verv i Start gir studenter muligheten til å utfordre seg selv, bli kjent med nye mennesker på tvers av studier, kjenne på mestring og eierskap knyttet til oppgavene og rollene i organisasjonen. Det er en flott mulighet til å få et sosialt felleskap utenfor klassen og gode kontakter i næringslivet.

Under viser en oversikt over studentdemokratiske organisasjoner som jobber for alle studenter ved NTNU, altså uansett studieprogram. Ledelse og styre velges, se mer informasjon på nettsidene

Studentdemokrati

På campus er det flere studentdemokratiske organ som er med å påvirker studiehverdagen din.

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste lokale studentdemokratiske organet i Ålesund. Organet består av valgte medlemmer fra alle representerte institutt på campus. I tillegg har studentparlamentet et arbeidsutvalg bestående av frivillige, men også betalte stillinger.

Velferdsutvalget

Politiske organisasjoner

FADDERORDNINGEN FOR STUDENTER VED NTNU I ÅLESUND er en politisk nøytral organisasjon. De organisasjonene som er nevnt her har studentrettet aktivitet på campus Ålesund som ikke strider med verdiene til NTNU.

Join Me

Campus Ålesund har en egen app der alle sosiale aktiviteter publiseres. Også det som skjer i fadderuka.